Qui chế trao đổi thông tin trên sàn giao dịch TMĐT HULA

Hỗ trợ khách hàng: (028)22660066 - 0939.688.633 (giờ hành chính).

Tìm nhiều nhất: Đồ đôi, đồ gia đình, đồ đi biển, áo gia đình, áo đôi ...

Qui chế trao đổi thông tin trên sàn giao dịch TMĐT HULA

QUY CHẾ TRAO ĐỔI THÔNG TIN,

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG TRÊN SÀN GD TMĐT HULA

 

DÀNH CHO VIÊN THAM GIA SÀN GD TMĐT HULA

WWW.HULA.VN

 

 

Để tham gia sàn TMĐT www.hula.vn bạn phải đọc và đồng ý những điều qui định sau đây:

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ DÀNH CHO HỘI VIÊN CỦA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HULA

Điều 1 - Đăng ký viên

Thành  viên đăng ký tài khoản trong www.hula.vn là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của công ty Cổ Phần TMDV CN Thảo Nguyên và được công ty chấp nhận.

 Điều 2 - Tuân thủ quy định

 Tất cả các Thành  viên khi đăng ký và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

Điều 3 - Tư cách Thành  viên và các bước đăng ký tài khoản sử dụng

 Tư cách Thành  viên: Thành  viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên www.hula.vn  được xem là Thành  viên của www.hula.vn  . Thành  viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm Thành  viên của những Thành  viên đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành  viên trên www.hula.vn  Thành  viên phải đọc rõ các lưu ý và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vào bản đăng ký mẫu.

 Điều 4 - Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT HULA

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT HULA có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm.

 Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành  viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành  viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam

 Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Sàn trong trường hợp: Thành  viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn . Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho Thành  viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng.

 

Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành  viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành  viên khác của Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn .

Điều 5 - Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn:

 Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký kinh doanh (đối với thương nhân) hoặc nhân thân (đối với cá nhân) tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT.

 Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng. Lưu giữ thông tin đăng ký của thương nhân hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân ngay từ ngày thương nhân hoặc cá nhân đăng ký tham gia Sàn giao dịch TMĐT và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

 Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, thương nhân, tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử phải cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của người bán, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

 Chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  trong điều kiện và phạm vi cho phép;

 Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn .

 Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn .

 Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT HULA và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã Thành , các quyết định của cơ quan chức năng...thì Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  có trách nhiệm hướng dẫn các Thành  viên thực hiện quá trình mua bán qua Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

 Điều 6 - Quyền của Thành  viên

 Tạo một cửa hàng riêng để trưng bầy hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT HULA.

 Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT HULA.

 Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT HULA.

Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT HULA hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT HULA. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT HULA hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành  viên.

Đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT HULA trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT HULA

Điều 7 - Nghĩa vụ của Thành viên

A - Quản lý tài khoản và mật khẩu

Thành  viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tài khoản và mật khẩu. Thành  viên phải có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ, công ty không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh nếu Thành  viên mất mật khẩu do không thay đổi.

Thành  viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu Thành  viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.

Thành  viên không được cho người khác mượn sử dụng mật khẩu.

Thành  viên được quyền chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu (Với sự đồng ý và xác nhận của BLĐ công ty ).

Nếu trong một thời gian nhất định công ty thấy rằng tài khoản và mật khẩu của Thành  viên không được sử dụng, công ty có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, công ty có thể xóa tài khoản và mật khẩu của Thành  viên mà không cần được Thành  viên chấp thuận. Và công ty cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc Thành  viên không quản lý được tài khoản của mình.

 

B - Sử dụng thông tin đăng ký

Thông tin do các Thành  viên đăng ký lên www.hula.vn  sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty Cổ phần TMDV CN Thảo Nguyên, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.

Một phần thông tin của các Thành  viên sẽ được sử dụng làm số liệu thống kê ở mức độ sẽ không phân biệt được từng cá nhân. Trong trường hợp nếu chúng tôi sử dụng thông tin của các Thành  viên ở mức độ cao hơn thì chúng tôi sẽ thông báo với Thành  viên đó.

Khi Thành  viên có hành vi gây tổn hại đến các Thành  viên khác hoặc người thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của Thành  viên đó cho người bị hại, cảnh sát hoặc các cơ quan hữu quan.

Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương hoặc công ty cung cấp dịch vụ bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các Thành  viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của Thành  viên cũng như của công ty.

Công ty có thể gửi thư điện tử với mục đích tuyên truyền quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ của công ty cũng như các doanh nghiệp, các đối tác cung cấp trên sàn theo các địa chỉ Email các Thành  viên đã đăng ký. Nếu các Thành  viên không muốn nhận thư, có thể thông báo cho công ty, công ty sẽ ngừng cung cấp thông tin.

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên Sàn giao dịch TMĐT.

Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này.

Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.

Bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.

Cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà Thành  viên cung cấp.

Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn . Mỗi Thành  viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng.

Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT HULA hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  trong bản Quy chế này.

Không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành  viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn .

Các Thành  Viên khi có thu nhập tại www.hula.vn  phải có nghĩa vụ khai báo thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam

C - Sử dụng dịch vụ

Các Thành  viên phải tuân thủ các quy định chung, và các hướng dẫn, quy định của từng dịch vụ riêng. Trong trường hợp công ty chúng tôi tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, chúng tôi có thể dừng một phần, hoặc toàn bộ dịch vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh do việc dừng cung cấp với lý do trên gây ra.

D - Cấm và hủy bỏ tư cách sử dụng của Thành  viên

Trong trường hợp công ty xác nhận được Thành  viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng gian hàng trên Website www.hula.vn  của Thành  viên đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp Thành  viên gây tổn hại đến lợi ích của công ty hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây thì Thành  viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó:

Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký Thành  viên.

Có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của công ty.

Có những hành vi bất chính khi sử dụng www.hula.vn

Sử dụng tài khoản và mật khẩu vào mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.

Gây tổn hại đến công ty .

Những hành vi mà công ty cho rằng không phù hợp.

E - Quy Định Đăng Sản Phẩm

Khi Thành  viên đăng những sản phẩm lên website www.hula.vn , những sản phẩm này phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, thông tin sản phẩm phải có thật( thông tin kỹ thuật, giá,.....).

Khi Thành  Viên đưa sản phẩm thì sản phẩm đó phải giá thấp hơn thị trường và giảm giá từ 1 % - 50% Các sản phẩm được bán phải được đảm bảo về chế độ bảo hành cũng như các quy định đảm bảo tiêu chuẩn dành cho sản phẩm.

Các sản phẩm mà Thành  viên đăng lên website không đúng quy định, Công ty sẽ xóa bỏ các sản phẩm đó mà không cần báo trước và sẽ tạm khóa tạm thời văn phòng của Thành  viên.

F - Điều khoản áp dụng

Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn Giao Dịch sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT www.hula.vn  có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website www.hula.vn

Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Sàn thì Ban quản lý sẽ thông báo trên Sàn giao dịch trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo. Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Thành  viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các Thành  viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Thông báo: Công ty sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do Thành  viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Hoặc hòm thư trên gian hàng .Trong trường hợp khẩn cấp công ty sẽ thông báo bằng các phương tiện khác 

NHỮNG THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG CỦA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HULA

I. Thông báo về thỏa thuận sử dụng và sự sửa đổi, bổ sung.

 HULA đăng tải thỏa thuận sử dụng trên trang chủ của website HULA với các điều khoản và điều kiện. Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể đăng tải, chỉnh sửa, thêm, bớt các điều khoản của thỏa thuận sử dụng (TTSD) này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho quý khách. Quý khách đồng ý rằng nếu quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi TTSD được cập nhật, việc đó có nghĩa là quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTSD đã được cập nhật. Thành  viên của HULA có trách nhiệm xem qua các điều khoản và điều kiện trong TTSD trong quá trình mua hàng.

 II. Quý khách đồng ý cung cấp hoặc không cung cấp các thông tin:

 Cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân quý khách khi đặt hàng, mua hàng và thanh toán tại website.

 Nếu quý khách cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin thật, không đầy đủ, hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng… tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với quý khách.

 III. Tài khoản Thành  viên, mật khẩu và sự bảo mật.

 Thông tin về tài khoản của quý khách bao gồm tên đăng nhập, tên đầy đủ, điện thoại, email, địa chỉ mới nhất, chúng tôi sẽ lưu trong đơn hàng để phục vụ cho việc thanh toán & giao hàng đến quý khách.

Ngoài ra các thông tin bảo mật khác như mật khẩu, câu hỏi bí mật, chúng tôi sẽ không lưu giữ.

Quý khách có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách. Quý khách đồng ý : 

Thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật.

Bảo đảm rằng quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi quý khách đảm bảo rằng chỉ có quý khách là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu.

Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định tại mục này.

IV. Sự hủy bỏ

Quý khách có thể hủy bỏ đơn hàng trước thời gian người bán gửi hàng. Nếu đơn hàng đã được chuyển đi thì việc hủy hàng là không thể.

Nếu đơn hàng đang được chuyển đi mà Quý khách vẫn muốn hủy thì vui lòng thỏa thuận với chủ Gian hàng.

V. Trả lại tiền thanh toán

Những sản phẩm trên HULA do người bán tự đăng thông tin, cập nhật và quản lý, mỗi Gian hàng bán hàng sẽ có hình thức vận chuyển và thanh toán riêng. Quý khách vui lòng liên hệ và thương lượng với người bán để được cung cấp thông tin cụ thể.

 THỎA THUẬN SỬ DỤNG NGƯỜI BÁN

 1. Đăng sản phẩm tại HULA

Không được phép đăng tin liên quan đến các vấn đề mà Pháp luật Việt Nam không cho phép như: súng, đạn, pháo, dao, kiếm, vũ khí (Kể cả là đồ chơi), ma túy, hàng lậu, động vật quý hiếm, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ,... Chủ Gian hàng vi phạm, sẽ bị khóa Gian hàng và có thể bị liệt kê vào danh sách gian thương (danh sách đen - blacklist). Theo quy định của nhà nước: Không đăng tin, quảng cáo các loại rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên. Nếu vi phạm BQT sẽ khóa Gian hàng. Những trường hợp muốn bán vui lòng gửi giấy phép cho BQT, lúc đó mới được đăng sản phẩm.

Đối với các tin đăng các loại rượu dưới 15 độ. Đề nghị ghi rõ % nồng độ của từng sản phẩm có trong tin đăng. Nếu tin đăng nào không ghi rõ. BQT có quyền xóa không cần thông báo. Không đưa các vấn đề liên quan đến tôn giáo, chính trị, vùng miền, sắc tộc. Gian hàng vi phạm sẽ bị khóa không cần thông báo.

Không được phép đăng tin hoặc để chữ ký mang tính chất quảng cáo, lôi kéo viên cho diễn đàn khác. Nếu vi phạm, sẽ khóa gian hàng hoặc bài viết không cần thông báo. Nếu cố tình sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

Không được phép đăng tin hoặc rao bán các mặt hàng liên quan đến: Đồ khiêu dâm (Băng đĩa, dụng cụ kích thích, toys...) không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam (được phép bán bao cao su như các nhà thuốc). Nếu vi phạm sẽ bị khóa tài khoản. Sản phẩm đăng bán phải có đầy đủ thông tin như nguồn gốc, xuất xứ, chất liệu và kích cỡ hàng hóa, cách thức mua bán cụ thể.

Giá tham khảo là một trong những mức giá sản phẩm được đăng bán trong sản phẩm đăng. Sản phẩm đăng bán, phải có ảnh của sản phẩm và phù hợp với sản phẩm đăng bán.

Trong phần “Mô tả chi tiết” sản phẩm phải có đầy đủ hình ảnh các sản phẩm được đăng bán, không có hình ảnh của sản phẩm khác không liên quan và ít nhất có 2 hình sản phẩm.

Trường hợp sản phẩm đã hết hàng, Gian hàng phải tiến hành xóa hoặc ẩn sản phẩm đó.

BQT sẽ không hiển thị những sản phẩm đăng của các “Gian hàng chưa được BQT kiểm duyệt”.

Không đăng bán hàng giả, hàng nhái (hàng fake).

Sản phẩm đăng bán phải là sản phẩm được phép kinh doanh theo quy định của nhà nước. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch tại HULA:

Băng đĩa, sách báo, vật phẩm có tính chất đồi trụy.

Động thực vật hoang dã và động thực vật quý hiếm tự nhiên.

Ma túy, chất kích thích và các loại chất gây nghiện khác.

Vũ khí, chất nổ, hóa chất độc hại.

Tài liệu bí mật quốc gia, các loại mật mã chuyên dụng và chương trình bảo vệ phần mềm trong phạm vi bảo vệ bí mật nhà nước.

Con người và/hoặc các bộ phận của cơ thể người.

Danh sách email và thông tin cá nhân của hàng loạt người. Sản phẩm/phần mềm bất hợp pháp hoặc dùng chương trình bẻ khóa. Những mặt hàng mang tính chất phân biệt chủng tộc hay xúc phạm đến dân tộc hoặc một quốc gia nào đó. Các sản phẩm bất hợp pháp do trộm cắp mà có.

Các sản phẩm vi phạm thương hiệu, bản quyền.

Khu vực/vùng địa lý công cộng.

Danh sách này sẽ được cập nhật bổ sung khi có sự thay đổi của pháp luật Việt Nam hoặc từ phản ánh của cộng đồng.

2. Không quảng cáo liên quan đến vấn đề cờ bạc như:

Cá độ, lô, đề, bài bạc, xổ số...hay vấn đề tệ nạn xã Thành  khác như mại dâm, ma túy, thuốc lắc,... Nếu vi phạm, sẽ khoá tài khoản tùy theo mức độ. Nếu cố tình sẽ khóa vĩnh viễn tất cả các tài khoản liên quan có cùng IP.

3. Tiêu đề và nội dung sản phẩm:

Không được dùng font chữ IN HOA có số lượng ký tự quá 50% tổng ký tự tiêu đề. Bắt buộc phải sử dụng Tiếng Việt có dấu, không sử dụng các ký tự đặc biệt. Tiêu đề và nội dung sản phẩm không được có những từ nhạy cảm, không được dùng dạng ngôn từ không theo Tiếng Việt thuần, gây khó khăn cho người đọc. Tiêu đề sản phẩm phải rõ ràng về hàng hóa bán, không tạo tiêu đề giật gân gây tò mò cho người đọc. Các sản phẩm vi phạm sẽ bị khóa hoặc xóa sản phẩm. Nếu cố tình sẽ khóa tài khoản từ 3 - 7 ngày. (tùy theo mức độ vi phạm).

4. Mạo danh người khác:

Việc mạo danh người khác, nếu người bị mạo danh than phiền thì sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn. Nếu có hành vi lừa đảo sẽ bị áp khung hình phạt cao nhất là khóa hoặc xóa tài khoản và tất cả các sản phẩm liên quan. Đồng thời cấm hoạt động vĩnh viễn trên HULA (Sau khi đã chứng thực cả đôi bên).

5. Tên tài khoản và tên Gian hàng.

Không được phép tạo các tài khoản - tên shop giống Ban Quản Trị hoặc mang chức danh của lãnh đạo nhà nước. Không được dùng những lời lẽ có nội dung giả dạng gây hiểu lầm là Ban Quản Trị (VD: HULA, ThaoNguyen , adminHULA, ,...).

Không được phép tạo các tài khoản – tên Gian hàng chỉ có các ký tự đặc biệt (là các ký tự không phải chữ cái hoặc số). Nếu vi phạm thì tài khoản đó sẽ bị khóa vĩnh viễn không được sử dụng. Không được phép tạo các tài khoản - tên Gian hàng phản cảm, nội dung bậy bạ (Kể cả tiếng anh, tiếng lóng) Tài khoản vi phạm sẽ khóa vĩnh viễn, không được phép hoạt động. Các tài khoản này sẽ lưu lại IP gốc. Nếu IP này cố tình vi phạm điều này. Sẽ khóa vĩnh viễn toàn bộ các tài khoản liên quan đến IP đó.

6. Avatar, Blast và chữ ký:

Avatar Gian hàng: Ảnh tĩnh, kích thước không quá 240 x 240px vuông, dung lượng không vượt quá 100Kb. Nội dung avatar không được gây nhầm lẫn với avatar của BQT, không được để ảnh có tính chất khiêu dâm. Không được phép sử dụng hình ảnh của các nhà Lãnh đạo, Nhà Văn hóa Việt Nam. Blast: Blast là phần thông tin nằm ngay trên Avatar, HULA cho phép các Thành  viên tự đưa thông tin blast của mình. Tuy nhiên blast phải ngắn gọn và không vi phạm quy định về nội dung thông tin và mang tính chất hiểu nhầm. Nếu vi phạm BQT có quyền xóa trắng blast mà không cần thông báo.

Chữ ký: Không được đưa link dài và khổ chữ quá lớn (dùng Font có kích cỡ không quá 16pt). Nghiêm cấm tạo các chữ ký có chèn Flash, các chữ ký mang tính chất gây hiểu nhầm cho người đọc, đặc biệt là các link chữ ký lừa người đọc vote. Tổng kích thước chữ ký (Bao gồm cả ảnh và chữ) không quá 800 x 100pixel. Nếu vi phạm sẽ xóa avatar hoặc chữ ký và nhắc nhở sửa chữa lại. Nếu tái phạm sẽ xóa sản phẩm và khoá tài khoản 1 tuần. Nếu cố tình vi phạm, sẽ tăng thời hạn khóa tài khoản tùy theo số lần vi phạm. Nếu chữ ký có chứa mã độc, mã ẩn sẽ xử lý nghiêm (tùy theo mức độ vi phạm).

7. Không nói tục, chửi bậy, chửi thề, hăm dọa các Thành  viên khác cũng như các Thành  viên trong Ban Quản Trị.

Nếu vi phạm sẽ bị khóa tài khoản 1 tuần. Nếu tái phạm sẽ bị khóa tài khoản 3 tháng. Nếu cố tình sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

Không được văng tục, chửi bậy, dùng từ lóng, từ viết tắt (như Đ CM, ĐK M, VL, Đá con mèo, Dis,...) hay tiếng nước ngoài mang nghĩa tục tĩu trong các bài viết. Nếu vi phạm sẽ xóa bài và bị nhắc nhở. Nếu tái phạm sẽ khoá tài khoản tùy mức độ.

Khi có vấn đề xảy ra (tranh chấp, bị quấy phá, có lời lẽ quá khích...), chủ Gian hàng phải thông báo ngay cho BQT qua chức năng "Báo xấu" phía bên trên mỗi sản phẩm.

8. Một số trường hợp sản phẩm mang tính chất nhạy cảm gây tranh cãi hoặc có sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan pháp luật thì BQT có quyền xử lý mà không cần thông báo.

9. Không rao mặt hàng không phù hợp với danh mục ngành hàng. VD: Không được rao bán nước hoa trong danh mục Thời Trang.

Trong trường hợp rao bán nhiều mặt hàng, các mặt hàng vẫn phải đảm bảo phù hợp với danh mục. Nếu có mặt hàng không phù hợp chủ Gian hàng cần chuyển mặt hàng đó tới danh mục thích hợp, không ghép chung các mặt hàng cần bán vào 1 sản phẩm và post tại 1 danh mục. Nếu vi phạm sẽ bị khoá sản phẩm. Tái phạm sẽ khoá tài khoản tùy theo số lần tái phạm (ít nhất 1 tuần).

10. Mỗi sản phẩm đăng bán phải có hình đại diện và ít nhất 2 hình trong mô tả sản phẩm, không được phép tạo từ 2 sản phẩm trở lên cho cùng 1 nội dung. Nếu vi phạm lần đầu, chỉ để lại 1 sản phẩm, các sản phẩm trùng khác sẽ xóa hết. Nếu tái phạm sẽ bị khóa tài khoản tùy mức độ (ít nhất là 1 tuần).

11. Không lấy tên thương hiệu trùng nhau hoặc cố tình lập lờ gây nhầm lẫn:

Nếu chủ Gian hàng nào vi phạm và có sự chứng minh rõ ràng của người bị vi phạm thì người vi phạm sẽ bị quy vào tội mạo danh và bị áp dụng hình phạt cao nhất là xóa tài khoản và xóa tất cả các sản phẩm liên quan.

12. Không được post các bài dạng như Quảng Cáo hoặc chỉ post đường link Quảng cáo vào trong sản phẩm của người khác => các bài dạng này sẽ được quy vào tội lừa đảo hoặc spam (Vì có nhiều Thành  viên xấu trên mạng lợi dụng việc này để đưa các đường link có chứa mã độc để dẫn đến trang web không mong muốn). Nếu vi phạm sẽ xử lý mã độc và khoá tài khoản vĩnh viễn.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH TMĐT HULA

I. NGUYÊN TC:

 Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành  viên Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử HULA với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử.

 Các Thành  viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn Giao dịch thương mại điện tử HULA (gọi là Sàn giao dịch TMĐT) có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành  viên khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT.

 II. QUY ĐỊNH CHUNG:

 1. Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử là: www.HULA.vn

 Sàn giao dịch TMĐT HULA do Công ty Cổ phần TMDV CN Thảo Nguyên xây dựng và phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.hula.vn  Sàn giao dịch TMĐT là nơi giao thương giữa người mua và người bán đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến.

 2. Thành  viên Sàn giao dịch TMĐT là các:

 Thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp đăng ký Thành  viên tại Sàn Giao dịch TMĐT và được Ban quản lý Sàn TMĐT HULA (gọi là Ban Quản Lý) chính thức công nhận thông qua việc cho đăng sản phẩm lên Sàn giao dịch của Sàn Giao dịch TMĐT HULA.

 Thành  viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

 Thành  viên được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT HULA và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT HULA cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT HULA.

 3. Địa chỉ giao dịch: www.HULA.vn

  4. Lĩnh vực hoạt động của Sàn Giao dịch TMĐT

 Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép;

 Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

 Thành  viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý Sàn sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo khoản 1 mục III Bản quy chế này.

 5. Quy trình giao dịch

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đưa ra các phương thức thanh toán, Thành  viên có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:

 Thanh toán trước

 Cách 1: Thanh toán online bằng thẻ ATM nội địa, thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master card….) theo trình tự sau:

 • Bước 1 : Khách hàng đặt hàng

 • Bước 2 : Khách hàng thanh toán

 • Bước 3 : Chủ shop kiểm tra và chuyển hàng

 • Bước 4 : Khách hàng kiểm tra và nhận hàng

 Cách 2: Thanh toán offline thông qua bưu điện, chuyển khoản (internet banking, ngân hàng, ATM)

 • Bước 1 : Khách hàng đặt hàng

 • Bước 2 : Khách hàng thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản

 • Bước 3 : Khách hàng xác nhận đã thanh toán

 • Bước 4 : Chủ shop nhận tiền, thông báo và chuyển hàng

 • Bước 5 : Khách hàng kiểm tra và nhận hàng

 Thanh toán sau:

 Bước 1 : Khách hàng đặt hàng

 Bước 2 : Khách hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email)

 Bước 3 : Chủ shop xác nhận thông tin khách hàng

 Bước 4 : Chủ shop chuyển hàng

 Bước 5 : Khách hàng nhận hàng và thanh toán

6. Đảm bảo an toàn giao dịch

 Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của người tiêu dùng. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các Thành  viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết với khách hàng như sau:

 Bảo vệ là việc hỗ trợ cho quý khách, hệ thống của Sàn giao dịch TMĐT HULA được thiết kế để quý khách có thể không đặt hàng cho đến khi quý khách an toàn thoát khỏi chế độ đặt hàng.

 Bất cứ một sự gian lận và sử dụng trái phép thẻ thanh toán bởi ai đó để mua hàng từ quý khách, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền chúng tôi đã nhận của quý khách chỉ khi quý khách thông báo đến Nhà Phát Hành Thẻ và l Quay lại danh sách